วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


โอ้...สวัสดีค่ะ

ไม่ได้เข้ามาซะนานเลย หลายเดือนอยู่นะเนี่ย 55+


ไม่ได้ไปไหนหรอกนะ ยังอยู่ที่นี่แหละ ประเทศไทย..

จบราชินีบูรณะ รุ่น91 นะคะ

..รายงานตัว..

ชื่อ น.ส. พัชรีภรณ์ อั้งลี่

สายการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส

................


5555 :)


อาจไม่ค่อยได้เข้ามาอัพนะคะ

แต่จะพยายามที่สุด

น่าจะเรียนหนักนะคะ

คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร


............


เพราะเรียนฝรั่งเศสนี่แหละ

ทำให้มีวันนี้

........

จำคำของอาจารย์ไว้ให้เสมอว่า

"ความสวยสวนทางกับความรู้"

"การศึกษาเปลี่ยนสถานภาพของตัวเอง"

.................

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553


รู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาพยนตร์สักหน่อย***

1. ถ้าเพื่อนชวนคุณไป "catch a flick" กับเธอ คุณว่าเธออยากทำอะไร?

คำตอบคือ: ดูหนัง2. ศัพท์อีกคำที่ใช้เรียก "movie" คือ

คำตอบคือ: "film"3. หนังสนุกตลกขบขันเรียกว่า

คำตอบคือ: "comedy"4. อีกคำที่ใช้เรียก "movie theater" คือ

คำตอบของคุณคือ: "cinema"5. หนังที่เป็นภาคต่อของเรื่องแรกเรียกว่า

คำตอบคือ : "a sequel"6. หนังที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้เงินสนับสนุนจากบริษัทภาพยนตร์ใหญ่ๆ เรียกว่า
คำตอบคือ : "an independent film"
7. หนังประเภทน่ากลัวขนหัวลุกเรียกว่า

คำตอบคือ: "horror movie"
8. คำแปลบทสนทนาในหนังที่เห็นได้อยู่ข้างล่างของหน้าจอเรียกว่า

คำตอบคือ: "subtitles"9. หนังเรื่องไหนที่ดังระเบิดและบัตรขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเรียกว่า
คำตอบคือ : "blockbuster"10. เมื่อถึงโรงหนัง คุณจะซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไหน
คำตอบคือ : "box office"

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รายชื่อคณะที่ใช้คะแนน GAT เพียงวิชาเดียวมาบอก แต่เป็นเฉพาะ 2 สถาบันก่อนนะ.. เพราะสถาบันอื่นๆ ระเบียบการยังไม่ชัดเจน โดยคณะที่ใช้ GAT วิชาเดียวนั้นจะมีสัดส่วนคะแนนดังนี้ค่ะ
GPA 20%
O-NET 30% และ
GAT 50% จร้า .....ส่วนจะมีคณะไหนไปดูกันเลย

รายชื่อคณะที่ใช้คะแนน GAT วิชาเดียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะจิตวิทยา รับ 25 คน
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง รับ 62 คน
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา รับ 62 คน
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ 62 คน
- คณะนิเทศศาสตร์ รับ 40 คน

รายชื่อคณะที่ใช้คะแนน GAT วิชาเดียว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รับ 15 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา รับ 40 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาเกาหลี รับ 35 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาเขมร รับ 35 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาเวียดนาม รับ 35 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เอกภาษา และวรรณคดีไทย รับ 35 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน รับ 35 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา รับ 35 คน
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับ 25 คน
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาการชุมชนเมือง รับ 20 คน
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และโรงแรม รับ 23 คน
10 เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือสอบ


1. ปิด ทีวี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต mp3 มีสติอยู่กับหนังสือ

2. นั่งสมาธิสัก 5 นาที

3. อ่านหนึ่งรอบ แล้วสรุป โดยไม่เปิดหนังสือ

4. เช็คคำตอบ

5. อ่านอีกหนึ่งรอบ

6. สรุปใหม่ เปิดหนังสือได้เอาไว้อ่าน

7. ถ้าทำเป็น Mind Mapping จะอ่านง่ายขึ้น

8. มีเอกสารอะไรที่ครูแจก อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

9. ท่องในส่วนที่ครูพูดย้ำบ่อยๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง/คาบ

10. ก่อนวันสอบ ห้ามหักโหมอ่านหนังสือถึงเที่ยงคืน เพราะสมองจะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

ความเหมือนของ3มหาลัยดังที่ใครๆหลายๆคนอาจยังไม่เคยรู้

ข้อที่ 1
ในปีพุทธศักราช 2486 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯจากในหลวงรัชกาลที่ 8 สถาปนามหาวิทยาขึ้นพร้อมกัน 3 แห่งในปีเดียวกันนั่นก็คือ...

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน


มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ปัญญาของแผ่นดิน
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
"ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น"ข้อที่ 2
ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งไว้ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 3
และต่อมาทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งวิทยาเขตขึ้นในจังหวัดนครปฐมอีกด้วยคือ...
- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
- มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ข้อที่ 4
ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยล้วยได้สนองงานการศึกษาถวายแด่พระบรมวงค์ศานุวงศ์หลายพระองค์คือ...
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปริญญาโท คณะโบราณคดี
- พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ปริญญาตรี/โท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
- พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัชมิ์พระวรชายาฯ ปริญญาโท คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปริญญาโท/เอก คณะวิทยาศาสตร์
ข้อที่ 5
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งยังใช้ดวงตราพระราชทานโดยดวงตราสัญลักษณ์ของ ศิลปากรและเกษตรศาสตร์ เป็นดวงตราโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ส่วนของมหิดลเป็นดวงตราประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนกในรัชกาลปัจจุบัน
และมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งยังได้รับการยอมรับทั้ง 3 ด้านคือ
- มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยแพทยและการสาธารณะสุขแห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบแห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและวิศวกรรมสมัยใหม่แห่งชาติ
ทั้ง 3 สถาบันยังได้รับการยอมรับและเป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมของไทยอีกด้วย
เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปากร
"ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปัญญาของแผ่นดิน ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น"


วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

คำขวัญวันเด็กปี 53
“คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”


วันเด็กแห่งชาติ


มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้

ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้


เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของ


ตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ


วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552วันนี้ในอดีต...มารู้กันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง...

24 ธันวาคม พ.ศ. 2361 : วันเกิด เจมส์ จูล นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ


24 ธันวาคม พ.ศ. 2361 วันเกิด เจมส์ จูล (James Joule) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ผู้ที่ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกลและพลังงานความร้อน และเขายังค้นพบความสัมพันธ์ของความต้านทานไฟฟ้าและความร้อนที่ปล่อยออกมา ต่อมาเรียกว่ากฎของจูล เขาได้รับการยกย่องโดยใช้ชื่อของเขาเป็นชื่อหน่วยของความร้อน โดย 1 จูล = 4.2 แคลอรี่ เขาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2432 ขณะอายุ 71 ปี24 ธันวาคม พ.ศ. 2449:รายการวิทยุรายการแรกออกอากาศ โดยศาสตราจารย์ เรจิเนลด์ เฟสเซสเดนท์24 ธันวาคม พ.ศ. 2449 วันนี้รายการวิทยุรายการแรกออกอากาศ โดยศาสตราจารย์ เรจิเนลด์ เฟสเซสเดนท์ จากรัฐแมสซาชูเสจ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกอากาศเกี่ยวกับบทกวี การสีไวโอลิน และสุนทรพจน์ ใช้คลื่น 429 แรงขับเคลื่อนจากพลังไอน้ำ ใช้สายอากาศสูง 429 ฟุต และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

24 ธันวาคม พ.ศ. 2522:Ariane1จรวดลำแรกของกลุ่มประเทศยุโรป ทะยานขึ้นสู่อวกาศเป็นผลสำเร็จ